Politica de confidențialitate | ProMED

Politica de confidențialitate

In conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, SRL „PROMED C.M.S”, IDNO: 1003600151285, cu sediul înregistrat în or. Chișinău, str.Ștefancel Mare 132, e-mail: info@pro-med.md, tel. 022501812 (denumită în continuare – Prestator), intenţionează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze (împreuna „Prelucreze”) datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Legea, termenii şi condiţiile descrise mai jos.

Prin bifarea căsuței „Am citit si sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate”, în calitate de potențial client, î-mi exprim consimţămantul învederea Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:

Prelucrare
SRL „PROMED C.M.S.” intentionează sa prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal:

numele şi prenumele;
numărul de telefon mobil;
adresa email.

Scopul
SRL „PROMED C.M.S.” va prelucra datele personale înscopul identificării Dvs. ca potențial client, pentru adresare într-o manieră politicoasă, adresa electronică pentru a trimite condițiile tehnice sau altăin formație discutată, numărul de telefon pentru a stabili întrevederi sau a discuta obiectul contractului.

Destinatari
Datele personale pot fi accesate de angajaţii organizației SRL „PROMED C.M.S.”, în conformitate cu atribuţiile specifice funcţieilor şi cu regulamentul intern al societății.

Durata
SRL „PROMED C.M.S.” intenţionează să procesezedatele personale pe o durată de 30 /treizeci/ zile, după care vor fi distruse.

Drepturi
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteţi informat că aveţi urmatoarele drepturi în legatură cu Prelucrarea de către SRL „PROMED C.M.S.” a datelor cu caracter personal:

Dreptul de a fi informat cu privire la Prelucrarea datelor personale, precum şi cu privire la datele care fac obiectul Prelucrării și a originii acestor date;
Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal;
Dreptul de intervenţie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) asupra datelor cu caracter personal;
Dreptul de obiecţie cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate;
Dreptul de a consulta registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal;
Dreptul de a înainta plangere Centrului National pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal precum şi de a se adresa instanţei, pentru atacarea deciziilor operatorului SRL „PROMED C.M.S.” în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011.

În cazul în care doriţi să vă exercitaţi oricare din aceste drepturi, puteţi să trimiteți o cerere pe adresa electronică info@pro-med.md.

In cazul în care refuzaţi să vă daţi consimţamantul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că SRL „PROMED C.M.S.” nu va putea realiza scopul indicat mai sus.

Call Now Button